Ủy ban nhân dân xã thuộc loại cơ quan nào?

11/11/2020 568

Câu Hỏi:
Ủy ban nhân dân xã thuộc loại cơ quan nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X