Ủy ban nhân dân xã thuộc loại cơ quan nào?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ủy ban nhân dân xã thuộc loại cơ quan nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X