Hiện nay các thế lực thù địch chống phá nhà nước có mặt ở khắp nơi, trên khắp

11/11/2020 189

Câu Hỏi:
Hiện nay các thế lực thù địch chống phá nhà nước có mặt ở khắp nơi, trên khắp các lĩnh vực. Tại địa phương em, chúng phát tờ rơi tuyên truyền nói xấu Đảng và Nhà nước. Trước tình huống đõ em sẽ làm gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X