Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về các vấn đề nào?

11/11/2020 198

Câu Hỏi:
Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân về các vấn đề nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X