Cơ quan chính quyền nhà nước cấp sơ sở gồm?

11/11/2020 254

Câu Hỏi:
Cơ quan chính quyền nhà nước cấp sơ sở gồm?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X