Đăng kí tạm trú, tạm vắng đến cơ quan nào tại địa phương?

11/11/2020 405

Câu Hỏi:
Đăng kí tạm trú, tạm vắng đến cơ quan nào tại địa phương?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 7 mới nhất

X