Ure, (NH2)2CO là một loại phân bón hóa học quan trọng và phổ biến trong nông

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 01/11/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ure, (NH2)2CO là một loại phân bón hóa học quan trọng và phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc loại phân bón hóa học nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ure, (NH2)2CO là một loại phân bón hóa học quan trọng và phổ biến trong nông nghiệp. Ure thuộc loại Phân đạm
Trong đất, dưới tác dụng của các vi sinh vật ure bị phân hủy cho thoát ra amniac. Hoặc chuyền dần thành muối cacbonat khi tác dụng với nước:
$\left( NH _{2}\right)_{2} CO +2 H _{2} O \rightarrow\left( NH _{4}\right)_{2} CO _{3}$
$\rightarrow$ cung cấp nito hóa hợp cho cây dưới dạng amoni $\left( NH _{4}^{+}\right) \rightarrow$ đây là loại phân đạm.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là:

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây.
Lá cây là cơ quan có những biểu hiện rõ rệt nhất khi cây bị thiếu hụt các nguyên tố dinh dưỡng khoáng → Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây. Dựa vào màu sắc và hình thái đặc trưng của lá, người ta có thể nhận biết được cây đang thiếu nguyên tố dinh dưỡng khoáng nào.

Việc làm nào dưới đây gây ô nhiễm đất ?

Việc làm gây ô nhiễm đất là sử dụng nhiều phân bón hóa học trong trồng trọt

Giải thích: Sử dụng nhiều phân bón hóa học trong trồng trọt có thể làm tăng hàm lượng kim loại nặng trong đất. Thực vật sinh trưởng trên đất bị ô nhiễm kim loại nặng sẽ tích lũy kim loại nặng trong cơ thể và theo chuỗi thức ăn đi vào cơ thể động vật và người.

Vật liệu xây dựng, phân bón hóa học là hướng chuyên môn hóa của

Vật liệu xây dựng, phân bón hóa học là hướng chuyên môn hóa của đáp Cầu – Bắc Giang.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X