Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chất không tham gia phản ứng trùng hợp là Etanol

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X