Từ sau ngày 02-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946, các biện pháp đấu tranh với

Xuất bản: 13/06/2023 - Cập nhật: 13/06/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Từ sau ngày 02-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946, các biện pháp đấu tranh với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở miền Bắc đã

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Từ sau ngày 02-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946, các biện pháp đấu tranh với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở miền Bắc đã làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X