Sau chiến tranh giới thứ hai, quốc gia nào ở Mĩ Latinh giành thắng lợi trong

Xuất bản: 13/06/2023 - Cập nhật: 13/06/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Sau chiến tranh giới thứ hai, quốc gia nào ở Mĩ Latinh giành thắng lợi trong phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sau chiến tranh giới thứ hai, quốc gia ở Mĩ Latinh giành thắng lợi trong phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ là Cu Ba.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X