Từ năm 1997 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga có biểu hiện nào sau đây?

Xuất bản: 13/06/2023 - Cập nhật: 13/06/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Từ năm 1997 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga có biểu hiện nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Theo SGK Lịch sử 12, nội dung Liên bang Nga: Từ năm 1997 đến năm 2000, kinh tế Liên bang Nga có biểu hiện tăng trưởng. => Chọn D.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X