Từ đồng nghĩa được phân thành mấy loại

Xuất bản: 12/11/2020 - Cập nhật: 01/11/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Từ đồng nghĩa được phân thành mấy loại

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Từ đồng nghĩa được phân thành: đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn.
- Từ đồng nghĩa hoàn toàn (đồng nghĩa tuyệt đối) là những từ có nghĩa hoàn toàn giống nhau, có thể thay thế cho nhau trong lời nói.
- Từ đồng nghĩa không hoàn toàn (đồng nghĩa tương đối, đồng nghĩa khác sắc thái) là những từ tuy cùng nghĩa với nhau nhưng vẫn khác nhau phần nào đó về thái độ, tình cảm hoặc cách thức hành động.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Từ nào đồng nghĩa với từ lác đác trong câu thơ Lác đác bên sông chợ mấy nhà

(Bà huyện Thanh Quan, Qua đèo Ngang)?

Từ đồng nghĩa với từ lác đác trong câu thơ Lác đác bên sông chợ mấy nhà là từ Thưa thớt.

Nhóm các từ nào là từ đồng nghĩa chỉ hoạt động nhận thức của trí tuệ ?

Nhóm các từ đồng nghĩa chỉ hoạt động nhận thức của trí tuệ là: Nghĩ ngợi, suy nghĩ, nghiền ngẫm

Phương án nào nêu đúng các từ đồng nghĩa trong đoạn thơ trên?

Phương án nêu đúng các từ đồng nghĩa trong đoạn thơ trên là Bác, Ông Cụ, Người

Từ đồng nghĩa là gì?

Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau

Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ là những khái niệm thuộc về loại quan hệ nào giữa các từ?

Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ là những khái niệm thuộc về loại quan hệ về ngữ nghĩa giữa các từ

Thế nào là từ đồng nghĩa?

Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X