Thuận lợi về kinh tế - xã hội đối với ngành thủy sản nước ta là

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 03/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thuận lợi về kinh tế - xã hội đối với ngành thủy sản nước ta là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Thuận lợi về kinh tế - xã hội đối với ngành thủy sản nước ta là thị trường trong và ngoài nước về thủy sản mở rộng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phát biểu nào sau đây đúng về ngành thủy sản của nước ta hiện nay?

- Ngành thủy sản nước ta có các phương tiện tàu thuyền, ngư cụ được trang bị ngày càng tốt hơn; hoạt động khai thác và nuôi trồng được thuận lợi hơn nhờ phát triển các dịch vụ thủy sản và mở rộng chế biến thủy sản; các mặt hàng thủy sản đã thâm nhập vào thị trường châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ…

Điều kiện nào sau đây thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Dựa vào bài Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp và bài Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long ta thấy: Điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long là có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

Một trong những hoạt động đang được ưu tiên của ngành thủy sản nước ta hiện nay là:

Một trong những hoạt động đang được ưu tiên của ngành thủy sản nước ta hiện nay là phát triển khai thác hải sản xa bờ.

Giải thích:

Cần ưu tiên phát triên khai thác hải sản xa bờ vì:

- Hiện nay, nguồn hải sản ven bờ nước ta đang dần cạn kiệt do tình trạng khai thác quá mức và trái phép.

Khó khăn về mặt tài nguyên đối với sự phát triển ngành thủy sản ở nước ta hiện nay là:

Khó khăn về mặt tài nguyên đối với sự phát triển ngành thủy sản ở nước ta hiện nay là ở một số vùng ven biển, môi trường bị suy thoái và nguồn lợi thủy sản suy giảm.

Điều kiện nào không phải là yếu tố thuận lợi để phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở nước ta?

Điều kiện không phải là yếu tố thuận lợi để phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở nước ta là có nhiều bão, áp thấp và các đợt không khí lạnh

Kiến thức bổ sung:

Yếu tố thuận lợi để phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở nước ta

Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản ở nước ta trong những năm qua là:

Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản ở nước ta trong những năm qua là nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước và quốc tế

Căn cứ vào biểu đồ Cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản phân theo ngành ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, giai đoạn 2000 – 2007, giá trị sản xuất ngành thủy sản nước ta tăng thêm

Căn cứ vào biểu đồ Cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản phân theo ngành ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, giai đoạn 2000 – 2007, giá trị sản xuất ngành thủy sản nước ta tăng thêm 62785 tỉ đồng

Ý nghĩa của đánh bắt xa bờ đối với ngành thủy sản là

Ý nghĩa của đánh bắt xa bờ đối với ngành thủy sản là giúp khai thác tốt hơn nguồn lợi thủy sản

Điểm giống nhau về vai trò của ngành thủy sản và chăn nuôi là

Điểm giống nhau về vai trò của Ngành thủy sản và chăn nuôi là cung cấp nguồn thực phẩm giâu dinh dưỡng cho con người.

Trong khu vực nông – lâm – thủy sản, tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng tăng chủ yếu là do

Trong khu vực nông – lâm – thủy sản, tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng tăng chủ yếu là do chiếm lĩnh được các thị trường đầy tiềm năng và hiệu quả kinh tế cao

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X