Thiên nhiên nước ta không cóđai cao nào dưới đây?

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 03/11/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thiên nhiên nước ta không có đai cao nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thiên nhiên nước ta không có đai xích đạo gió mùa.
Thiên nhiên nước ta có 3 đai cao :
+ Đai nhiệt đới gió mùa.
+ Đai cận nhiệt gió mùa trên núi.
+ Đai ôn đới gió mùa trên núi.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là gì?

Đặc điểm của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta là nóng, ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa.

Nguyên nhân cơ bản nhất tạo nên sự phân hoá đa dạng của thiên nhiên nước ta là gì?

Thiên nhiên nước ta có sự phân hoá đa dạng là do vùng đồi núi nước ta chiếm phần lớn với nhiều dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, vòng cung và một số dãy đâm ngang ra biển (Hoành Sơn, Bạch Mã,…).

Đặc điểm nào sau đây của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta?

Đặc điểm nóng ẩm, chịu ảnh hưởng của gió mùa của Biển Đông có ảnh hưởng nhiều nhất đến thiên nhiên nước ta.
Biển Đông có tính chất nóng, ẩm, chịu ảnh hưởng của gió mùa, mang lại nguồn nhiệt ẩm dồi dào, lượng mưa lớn cho nước ta ⇒ làm cho khí hậu nước ta mang tính hải dương ôn hòa + thiên nhiên phát triển trù phù, giàu có (các hệ sinh thái ven biển, tài nguyên sinh vật biển, khoáng sản biển) + thiên tai vùng biển.

Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo chiều

Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo chiều Bắc – Nam, Đông – Tây và theo độ cao

Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự phân hóa thiên nhiên nước ta theo chiều Bắc - Nam là do

Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự phân hóa thiên nhiên nước ta theo chiều Bắc - Nam là do hoạt động của gió mùa Đông Bắc.

Từ đông sang tây, từ biển vào đất liền, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành 3 dải rõ rệt là

Từ đông sang tây, từ biển vào đất liền, thiên nhiên nước ta có sự phân hóa thành 3 dải rõ rệt là vùng biển và thềm lục địa – vùng đồng bằng ven biển – vùng đồi núi

Đặc điểm Biển Đông giúp thiên nhiên nước ta:

Đặc điểm Biển Đông giúp thiên nhiên nước ta có sự thống nhất giữa phần đất liền và vùng biển.

Nguyên nhân tạo nên các đai cao ở miền núi là

Nguyên nhân tạo nên các đai cao ở miền núi là sự giảm nhanh nhiệt độ và sự thay đổi độ ẩm và lượng mưa theo độ cao.

Thiên nhiên vùng núi thấp ở nước ta có đặc điểm nào dưới đây?

Thiên nhiên vùng núi thấp ở nước ta có đặc điểm có cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới gió mùa
Bổ sung: Thiên nhiên nước ta có bốn tính chất chung nổi bật, đó là:
- Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
- Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo.
- Tính chất đồi núi.
- Tính chất đa dạng và phức tạp.

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X