Trắc nghiệm địa 12 bài 12 : Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập địa 12 bài 12 có đáp án.

Câu 1. Thiên nhiên nước ta không có đai cao nào dưới đây?
Câu 2. Ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ cao trung bình
Câu 3. Ở miền Nam nước ta, đai nhiệt đới gió mùa lên đến độ cao?
Câu 4. Trong đai nhiệt đới gió mùa, khí hậu có đặc điểm
Câu 5. Cảnh quan trong đai nhiệt đới gió mùa gồm
Câu 6. Ở vùng đồi núi thấp, nhóm chủ yếu là :
Câu 7. Ở miền Bắc đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi có độ cao
Câu 8. Ở miền Nam đai cận nhiệt gió mùa trên núi có độ cao
Câu 9. Khí hậu ở đai cận nhiệt đới gió màu trên núi có đặc điểm là
Câu 10. Các hệ sinh thái cận nhiệt đới là rộng và lá kim phát triển trên đất feralit có mùn xuất hiện ở độ cao?
Câu 11. Đặc điểm tự nhiên nào dưới đây không phải của đai ôn đới gió mùa trên núi?
Câu 12. Đai ôn đới gió mùa trên núi( độ cao từ 2600m trở lên) có đặc điểm khí hậu
Câu 13. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm địa hình cơ bản nào dưới đây ?
Câu 14. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm khí hậu nào dưới đây?
Câu 15. Đặc điểm địa hình cơ bản của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là
Câu 16. Một trong những điểm nổi bật của địa hình miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là
Câu 17. Miền Tây Bắc và Bắc Trung BỘ có đặc điểm khí hậu nào dưới đây?
Câu 18. Đặc điểm vùng ven biển miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là
Câu 19. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có đặc điểm địa hình nào dưới đây?
Câu 20. Miền Nam Trung bộ và Nam Bộ có khí hậu

đáp án Trắc nghiệm địa 12 bài 12 : Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 11D
Câu 2BCâu 12B
Câu 3DCâu 13A
Câu 4BCâu 14C
Câu 5CCâu 15B
Câu 6CCâu 16C
Câu 7CCâu 17D
Câu 8DCâu 18C
Câu 9BCâu 19D
Câu 10ACâu 20B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X