Thí nghiệm hóa học nào sau đây không sinh ra chất rắn (hoặc kết tủa)?

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 29/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thí nghiệm hóa học nào sau đây không sinh ra chất rắn (hoặc kết tủa)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Thí nghiệm hóa học cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 không sinh ra chất rắn (hoặc kết tủa):
PTHH:
Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X