Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi

Xuất bản: 01/03/2023 - Cập nhật: 20/09/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm hành chính khi thực hiện hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị.
Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu vi phạm, cá nhân, tổ chức thực hiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hà Anh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Công dân vi phạm hành chính trong trường hợp nào dưới đây?

Công dân vi phạm hành chính trong trường hợp chạy xe vào đường cấm.
Vi phạm hành chính là hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước và người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính.

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào dưới đây?

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước. Người vi phạm phải chịu trách nhiệm hành chính. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý. Từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây .....

Công ty sản xuất gạch men X không áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường nên đã bị Cảnh sát môi trường lập biên bản xử lí vi phạm hành chính. Hành vi xử phạt của Cảnh sát môi trường là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

Hành vi xử phạt của Cảnh sát môi trường là biểu hiện của hình thức thực hiện áp dụng pháp luật.
Áp dụng pháp luật là các cơ quan, công chức có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức.

Người có hành vi vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm?

Người có hành vi vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm hành chính. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt hành chính về vi phạm hành chính do cố ý. Từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.

Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra là:

Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra là đủ 16 tuổi trở lên.

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào dưới đây?

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước.

Nghị định 46 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được ban hành chính là hình thức thực hiện pháp luật nào?

Nghị định 46 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được ban hành chính là hình thức thực hiện pháp luật áp dụng pháp luật.

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X