Thấy D không có ở nhà mà cửa thì không đóng nên C đã lẻn vào và lấy trộm chiếc

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 16/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thấy D không có ở nhà mà cửa thì không đóng nên C đã lẻn vào và lấy trộm chiếc quạt điện. Hành vi của C là biểu hiện của

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Thấy D không có ở nhà mà cửa thì không đóng nên C đã lẻn vào và lấy trộm chiếc quạt điện. Hành vi của C là biểu hiện của vi phạm hình sự

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X