Tháng 9-1977, Việt Nam đã gia nhập vào tổ chức nào dưới đây?

Xuất bản: 31/03/2023 - Cập nhật: 31/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tháng 9-1977, Việt Nam đã gia nhập vào tổ chức nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tháng 9-1977, Việt Nam đã gia nhập vào tổ chức Liên hợp quốc (UN).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X