Tài nguyên đất ở đồng bằng sông Hồng đang bị xuống cấp là do

Xuất bản: 29/10/2020 - Cập nhật: 29/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tài nguyên đất ở đồng bằng sông Hồng đang bị xuống cấp là do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tài nguyên đất ở đồng bằng sông Hồng đang bị xuống cấp là do hệ số sử dụng đất cao

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 12 mới nhất

X