Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là

Xuất bản: 31/03/2023 - Cập nhật: 31/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa phù hợp.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X