Sự kiện nào sau đây mở ra một chương mới cho chính sách đa phương hóa”, đa dạng

Xuất bản: 31/03/2023 - Cập nhật: 31/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự kiện nào sau đây mở ra một chương mới cho chính sách “đa phương hóa”, “đa dạng hóa” quan hệ đối ngoại của Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (1977) mở ra một chương mới cho chính sách “đa phương hóa”, “đa dạng hóa” quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X