Sometimes she does not agree ................. her husband about child rearing

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 08/11/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Hướng dẫn tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu: Sometimes she does not agree ................. her husband about child rearing but they soon find the solutions. Câu hỏi nằm trong bộ đề Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 có đáp án số 4

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Sometimes she does not agree ................. her husband about child rearing

TRẢ LỜI

Sometimes she does not agree with

her husband about child rearing but they soon find the solutions.

Dịch: Đôi khi cô ấy không đồng tình với chồng trong việc nuôi dạy bọn trẻ nhưng họ đã sớm tìm ra giải pháp.

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X