Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội nước nào thuộc phe Đồng minh vào nước ta

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 27/12/2021 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội nước nào thuộc phe Đồng minh vào nước ta cùng với quân Trung Hoa Dân quốc?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Anh thuộc phe Đồng minh vào nước ta cùng với quân Trung Hoa Dân quốc.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X