Remember to bring with you your school certificate and letters of

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 23/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Remember to bring with you your school certificate and letters of ................. from your teachers or your previous employers when you come to the interview.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Remember to bring with you your school certificate and letters of recommendation from your teachers or your previous employers when you come to the interview.
Dịch: Hãy nhớ mang theo giấy chứng nhận của trường và thư giới thiệu của giáo viên hoặc nhà tuyển dụng trước đây của bạn khi đến phỏng vấn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X