Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản kéo dài trong bao lâu?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản kéo dài trong bao lâu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản kéo dài trong suốt thập niên 30 của thế kỉ XX.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nội dung nào không phải là đặc điểm của quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản trong những năm 30 thế kỉ XX?

Nội dung không phải là đặc điểm của quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản trong những năm 30 thế kỉ XX là thỏa hiệp giữa giai cấp tư sản và lực lượng phát xít.

Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản kéo dài trong suốt thập niên 30 của thế kỉ XX

Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản kéo dài trong suốt thập niên 30 của thế kỉ XX do có những bất đồng trong nội bộ giới cầm quyền Nhật Bản.

Đâu không phải là nguyên nhân khiến Nhật Bản lựa chọn đi theo con đường quân phiệt hóa bộ máy nhà nước để cứu vãn hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?


Nguyên nhân khiến Nhật Bản lựa chọn đi theo con đường quân phiệt hóa bộ máy nhà nước để cứu vãn tình trạng khủng hoảng là:
- Nhật Bản là một nước đế quốc trẻ có rất ít thuộc địa. Bản thân Nhật Bản lại là nước nghèo tài nguyên, thị trường nội địa yếu => Nhật Bản luôn rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu, thị trường để phát triển

Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản có tác động như thế nào đến quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước ở quốc gia này?


Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản đã góp phần làm chậm quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước của nước này
Đáp án cần chọn là: B

Chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước của Nhật Bản nhằm mục đích chính là

Chủ trương quân phiệt hóa bộ máy nhà nước của Nhật Bản nhằm mục đích chính là khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng

Cùng với việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh chiến tranh xâm lược khu vực nào trước hết?


Cùng với việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, tăng cường chạy đua vũ trang, giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc. Năm 1931, Nhật Bản đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc và biến toàn bộ vùng đất giàu có này thành thuộc địa
Đáp án cần chọn là: B

Cùng với việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, tăng cường chạy đua vũ trang, giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược

Cùng với việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, tăng cường chạy đua vũ trang, giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc .

Vấn đề tập trung nhất trong quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản là gì?

Vấn đề tập trung nhất trong quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản là quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X