Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là

Xuất bản: 25/09/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nhân định nào sau đây nói lên mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức?

Nhân định nói lên mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức là: Pháp luật và đạo đức tồn tại song song, đều có vai trò quan trọng.

Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là:

Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải.

Điểm giống nhau cơ bản giữa pháp luật và đạo đức là

Điểm giống nhau cơ bản giữa pháp luật và đạo đức là đều điều chỉnh hành vi để hướng tới các giá trị xã hội.

Pháp luật và đạo đức là hai hiện tượng:

Pháp luật và đạo đức là hai hiện tượng đều do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận.

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X