Pháp luật do chủ thể nào dưới đây xây dựng và ban hành ?

Xuất bản: 25/09/2020 - Cập nhật: 14/06/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Pháp luật do chủ thể nào dưới đây xây dựng và ban hành ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Pháp luật do Nhà nước xây dựng và ban hành.
Giải thích
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện theo trình tự đã được quy định chặt chẽ thể hiện các bước, từng công việc phải làm để đưa ra các văn bản quy phạm pháp luật.

Cơ quan nhà nước (chủ thể ban hành)Văn bản quy phạm pháp luật
Quốc hộiHiến pháp, bộ luật, luật, nghị quyết
Ủy ban thường vụ quốc hộiNghị quyêt liên tịch, nghị quyết, pháp lệnh
Chính phủNghị quyết liên tịch, nghị định
Chủ tịch nướcLệnh, quyết định
Thủ tướngQuyết định
Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang bộThông tư,Thông tư liên tịch
Hội đồng thẩm phán của Tòa án nhân dân tối caoNghị quyết
Chánh án Tòa án nhân dân tối caoThông tư, thông tư liên tịch
Viện trưởng của Viện kiểm sát nhân dân tối caoThông tư, thông tư liên tịch
Tổng kiểm toán nhà nướcQuyết định
Hội đồng nhân dânNghị quyết
Uỷ ban nhân dânQuyết định

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Theo quy định của pháp luật, công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối thực hiện việc làm nào sau đây?

Theo quy định của pháp luật, công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối thực hiện việc tổ chức lưu hành tiền giả.

Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của hình thức tuân thủ pháp luật?

Hành vi biểu hiện của hình thức tuân thủ pháp luật là hành vi không lạng lách, đánh võng, chở hàng cồng kềnh khi tham gia lưu thông trên đường.

Nhân định nào sau đây nói lên mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức?

Nhân định nói lên mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức là: Pháp luật và đạo đức tồn tại song song, đều có vai trò quan trọng.

Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là:

Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải.

Điểm giống nhau cơ bản giữa pháp luật và đạo đức là

Điểm giống nhau cơ bản giữa pháp luật và đạo đức là đều điều chỉnh hành vi để hướng tới các giá trị xã hội.

Pháp luật và đạo đức là hai hiện tượng:

Pháp luật và đạo đức là hai hiện tượng đều do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận.

Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là

Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải.

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X