Phân tích một mẫu nước cứng thấy có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3-; trong

Xuất bản: 14/04/2023 - Cập nhật: 14/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phân tích một mẫu nước cứng thấy có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3-; trong đó nồng độ Cl- là 0,006M và của HCO3- là 0,01M. Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch Na2CO3 0,2M để chuyển 1 lít nước cứng trên thành nước mểm? (Coi nước mềm là nước không chứa các ion Ca2+, Mg2+)

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

nCl- = 0,006; nHCO3- = 0,01
Bảo toàn điện tích → nCa2+ + nMg2+ = 0,008
→ nNa2CO3 = 0,008 → Vdd = 40 ml

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X