Trong công nghiệp, để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn người ta cho

Xuất bản: 14/04/2023 - Cập nhật: 18/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong công nghiệp, để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn người ta cho chất béo lỏng phản ứng với?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong công nghiệp, để chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn người ta cho chất béo lỏng phản ứng với H2O (xúc tác Ni, t°), sau đó để nguội.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Chất nào sau đây là chất béo?

Triolein là chất béo. Triolein là một triglyceride đối xứng bắt nguồn từ glycerol và ba đơn vị axit oleic chưa bão hòa. Hầu hết các chất béo trung tính là không đối xứng, được bắt nguồn từ hỗn hợp của axit béo. Triolein chiếm 4-30% trong dầu ôliu.

Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Đúng. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

Kiến thức bổ sung:

- Định nghĩa: Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol với các axit béo và có công thức chung là (R-COO)3C3H5 .

Trong các công thức sau đây, công thức nào là của chất béo?

C3H5(OOCC17H33)3 là chất béo có tên gọi triolein.

Chất béo là thực phẩm quan trọng. Thiếu chất béo cơ thể bị suy nhược, thừa chất béo dễ bị bệnh béo phì, tim mạch. Một loại dầu thực vật T chứa chất béo X và một lượng nhỏ axit panmitic, axit oleic (tỉ lệ mol của X và axit tương ứng là 10 : 1). Cho m gam T phản ứng hết với dung dịch NaOH dư, cô cạn dung .....

Y chứa 3 chất là C15H31COONa (a), C17H33COONa (b) và NaOH dư (c)
mY = 278a + 304b + 40c = 90,032
nH = 31a + 33b + c = 4,922.2
Bảo toàn Na → nNa2CO3 = 0,5(a + b + c)
nC = 16a + 18b = 0,5(a + b + c) + 4,994
→ a = 0,208; b = 0,102; c = 0,03
nAxit tổng = x → nX = 10x
→ n muối = x + 3.10x = a + b → x = 0,01

Chất nào sau đây là chất béo?

(C15H31COO)3C3H5 (Tripanmitin) là chất béo.

Chất nào sau đây là chất béo?

Tristearin là chất béo

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X