Ông K cơi nới nhà nên đã để sắt, thép chiếm dụng lối đi của người tham gia giao

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 16/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ông K cơi nới nhà nên đã để sắt, thép chiếm dụng lối đi của người tham gia giao thông. Hành vi của ông K là biểu hiện vi phạm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ông K cơi nới nhà nên đã để sắt, thép chiếm dụng lối đi của người tham gia giao thông. Hành vi của ông K là biểu hiện vi phạm hành chính

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X