Ở giữa thế kỉ XIX, tính chất xã hội Việt Nam là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ở giữa thế kỉ XIX, tính chất xã hội Việt Nam là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giữa thế kỉ XIX, Việt Nam vẫn là một quốc gia phong kiến độc lập, có chủ quyền, đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X