Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh lịch sử của phong trào Cần vương (1885 –

Xuất bản: 13/06/2023 - Cập nhật: 13/06/2023 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh lịch sử của phong trào Cần vương (1885 – 1896)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Theo SGK Lịch sử 11, nội dung phong trào Cần Vương: Triều đình Huế đã hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp thuộc bối cảnh lịch sử của phong trào Cần vương (1885 – 1896). => Chọn A.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X