Nội dung nào sau đây là một trong những điểm khác nhau giữa chiến lược Chiến

Xuất bản: 21/05/2024 - Cập nhật: 21/05/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây là một trong những điểm khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của đế quốc Mĩ ở Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Một trong những điểm khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của đế quốc Mĩ ở Việt Nam là có sự kết hợp với cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc trên qui mô lớn.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X