Những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam đầu thế kỉ XX gồm

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam đầu thế kỉ XX gồm

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam đầu thế kỉ XX gồm công nhân, tư sản và tiểu tư sản thành thị

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X