Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ phong trào Cần Vương là

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ phong trào Cần Vương là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ phong trào Cần Vương là cuộc phản công kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X