Nghành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn?

Xuất bản: 14/10/2020 - Cập nhật: 14/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Nghành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất rộng lớn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ngành công nghiệp khai thác các loại khoáng sản cần một không gian rộng lớn để vận chuyển, khai thác và đào các nguyên – vật liệu không cần thiết ra khỏi vị trí ban đầu,…

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X