Ngành nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển và văn minh của các

Xuất bản: 07/03/2024 - Cập nhật: 14/06/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ngành nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển và văn minh của các nước?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Hoạt động bưu chính viễn thông không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội hiện đại, được coi là thước đo trình độ phát triển và văn minh của các nước.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nền văn minh nào dưới đây ra đời sớm nhất trên thế giới?

Nền văn minh Ai Cập ra đời sớm nhất trên thế giới.

Giá trị ưu việt và tính nhân văn của văn minh Ấn Độ thể hiện qua việc lan toả giá trị văn minh bằng con đường

Giá trị ưu việt và tính nhân văn của văn minh Ấn Độ thể hiện qua việc lan toả giá trị văn minh bằng con đường hoà bình.

Khác với văn hoá, văn minh là những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra

Khác với văn hoá, văn minh là những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra có trình độ phát triển cao, mang tầm vóc quốc tế.

Một trong những tiêu chí đánh dấu con người bước vào thời đại văn minh là khi có

Một trong những tiêu chí đánh dấu con người bước vào thời đại văn minh là khi có chữ viết.

Văn minh là trạng thái tiến hoá, phát triển cao của nền văn hoá

Văn minh là trạng thái tiến hoá, phát triển cao của nền văn hoá qua một quá trình lịch sử - văn hoá lâu dài.

Văn minh nhân loại trải qua tiến trình

Văn minh nhân loại trải qua tiến trình kim khí => nông nghiệp => công nghiệp => hậu công nghiệp.

Khác với văn minh, văn hoá thường có

Khác với văn minh, văn hoá thường có bề dày lịch sử và mang tính dân tộc.

Các nhà nghiên cứu dựa vào các tiêu chí nào để xác định một nền văn minh?

Các nhà nghiên cứu dựa vào các tiêu chí để xác định một nền văn minh: di sản tích luỹ tri thức, tinh thần và vật chất do loài người sáng tạo ra trong giai đoạn phát triển cao, có tầm vóc quốc tế, thúc đẩy văn hoá phát triển.

Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nào dưới đây của Trung Quốc thời phong kiến có đóng góp to lớn cho nền văn minh nhân loại?

Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng của Trung Quốc thời phong kiến có đóng góp to lớn cho nền văn minh nhân loại là: La bàn, kĩ thuật in, thuốc súng, làm giấy.

Mối quan hệ giữa văn minh và văn hoá là

Mối quan hệ giữa văn minh và văn hoá là văn hoá ra đời trước, phát triển đến trình độ nào đó thì văn minh ra đời. Văn minh ra đời sẽ thúc đẩy văn hoá phát triển.

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X