Năm 1885, Anh thôn tính nước nào ở Đông Nam Á rồi sáp nhập nước này vào thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 07/02/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Năm 1885, Anh thôn tính nước nào ở Đông Nam Á rồi sáp nhập nước này vào thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Năm 1885, Anh thôn tính Miến Điện ở Đông Nam Á rồi sáp nhập nước này vào thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X