Bảo quản nông lâm thủy sản nhằm mục đích gì?

Xuất bản: 22/10/2020 - Cập nhật: 26/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bảo quản nông, lâm, thủy sản nhằm mục đích gì? nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 40: Mục đích của công tác bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Bảo quản nông, lâm, thủy sản nhằm mục đích gì?

TRẢ LỜI

Công tác bảo quản nông, lâm, thủy sản nhằm mục đích duy trì những đặc tính ban đầu.

Mục đích, ý‎ nghĩa của công tác bảo quản nông, lâm, thủy sản:

- Duy trì đặc tính ban đầu của nông, lâm, thủy sản.

- Hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng

- Tạo điều kiện cho việc bảo quản

- Tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng

- Người ta thường bảo quản nông, lâm, thủy sản trong các kho silô, kho thông thường, kho lạnh...

Bảo quản nông, lâm, thủy sản trong kho silô, kho thông thường, kho lạnh

Nông, lâm, thủy sản được bảo quản trong kho silô, kho thông thường, kho lạnh
Câu hỏi liên quan
Hoạt động nào sau đây là bảo quản nông, lâm, thủy sản?

Hoạt động bảo quản nông, lâm, thủy sản là sấy khô thóc

Trong quá trình bảo quản, nhiệt độ tăng ảnh hưởng như thế nào đến nông, lâm, thủy sản?

Trong quá trình bảo quản, nhiệt độ tăng ảnh hưởng đến nông, lâm, thủy sản làm: Nông, lâm, thủy sản dễ bị thối, hỏng. Chất lượng nông, lâm, thủy sản bị giảm sút, làm cho nông, lâm, thủy sản bị nóng lên.

Quỹ đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới

Nông nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, đặc biệt là đất trồng. Qũy đất nhiều hay ít ảnh hưởng tới quy mô sản xuất nông nghiệp.
Giải thích:
Quỹ đất nhiều → diện tích đất canh tác lớn → quy mô sản xuất nông nghiệp lớn và ngược lại.

Nông lâm thủy sản gồm bao nhiêu đặc điểm cơ bản?

Nông lâm thủy sản gồm 4 đặc điểm cơ bản.
Theo SGK Công nghệ 10 trang 119
Nông, lâm, thủy sản có một số đặc điểm sau đây:

  1. Nông sản, thủy sản là lương thực, thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng cần thiết như chất đạm, chất bột, chất béo, chất xơ các loại đường, các loại vitamin và khoáng chất...
  2. Đa số nông, thủy sản chứa nhiều nước
  3. Dễ bị vi sinh vật xâm nhiễm gây thối, hỏng.
  4. Lâm sản chủ yếu là chát xơ, là nguồn nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp: giấy, đồ gỗ gia dụng, mĩ nghệ.
Hoạt động nào sau đây là chế biến nông, lâm, thủy sản?

Hoạt động chế biến nông, lâm, thủy sản là làm măng ngâm dấm

Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến bảo quản nông, lâm, thủy sản là

Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến bảo quản nông, lâm, thủy sản là độ ẩm không khí

Giải thích:

- Những yếu tố của môi trường ảnh hưởng tới chất lượng nông, lâm, thủy sản trong thời gian bảo quản bao gồm:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỷ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, nhận xét đúng về sự thay đổi tỷ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007 là tỷ trọng nông nghiệp và lâm nghiệp giảm, thủy sản tăng.

Căn cứ vào biểu đồ Cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản phân theo ngành ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, giai đoạn 2000 – 2007, giá trị sản xuất ngành thủy sản nước ta tăng thêm

Căn cứ vào biểu đồ Cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản phân theo ngành ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, giai đoạn 2000 – 2007, giá trị sản xuất ngành thủy sản nước ta tăng thêm 62785 tỉ đồng

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007?

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, nhận xét đúng về sự thay đổi tỉ trọng cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2000 và năm 2007 là Tỉ trọng nông nghiệp và lâm nghiệp giảm, thủy sản tăng. => Chọn đáp án A

đề trắc nghiệm công nghệ 10 mới nhất

X