Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 54: Thành lập doanh nghiệp

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 54 gồm các câu hỏi về thành lập doanh nghiệp giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì?
Câu 2. Hồ sơ đăng kí kinh doanh không có nội dung nào dưới đây
Câu 3. Nội dung đơn đăng kí kinh doanh không có mục nào ?
Câu 4. Nhu cầu của khách hàng thể hiện qua những mặt nào
Câu 5. Xác định khả năng của doanh nghiệp dựa trên yếu tố nào?
Câu 6. Nội dung nào không cần có trong nội dung đơn đăng kí kinh doanh?
Câu 7. Quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh gồm mấy bước?
Câu 8. Thế nào là khách hàng hiện tại?
Câu 9. Xác định nhu cầu tài chính cho từng cơ hội kinh doanh không bao gồm:
Câu 10. Sắp xếp thứ tự các cơ hội kinh doanh theo các tiêu chí không bao gồm:

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 54: Thành lập doanh nghiệp

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6C
Câu 2BCâu 7B
Câu 3ACâu 8A
Câu 4DCâu 9D
Câu 5DCâu 10B

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X