Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ là Bình Giã

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X