Một học sinh nghiên cứu dung dịch X đựng trong lọ không dán nhãn và thu được kết

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một học sinh nghiên cứu dung dịch X đựng trong lọ không dán nhãn và thu được kết quả sau:

- X đều có phản ứng với cả 3 dung dịch: NaHSO4, Na2CO3 và AgNO3.

- X không phản ứng với cả 3 dung dịch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3.

Dung dịch X là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Loại nhanh các đáp án $B , C , D$ vì trong 4 chất ờ 4 đáp án thì chi có $BaCl _{2}$ phản ứng được với NaHSO $_{4}$, còn lại $CuSO _{4}, Mg \left( NO _{3}\right)_{2}$ và $FeCl _{2}$ dều không có khả năng.

Thêm nữa:

-Dung dịch CuSO $_{4}$ phản ứng được với

$NaOH , Ba \left( NO _{3}\right)_{2}$

- Dung dịch $Mg \left( NO _{3}\right)_{2}$ phản ứng được

với NaOH.

-Dung dịch $FeCl _{2}$ phản ứng được với

$NaOH , HNO _{3}$

Theo đó, chỉ có dung dich $X$ là $B a C l_{2}$ thỏa mãn yêu cầu. Các phương trình phản ứng xảy ra như sau:

$- BaCl _{2}+2 NaHSO _{4} \longrightarrow BaSO _{4} \downarrow+ 2 HCl + Na _{2} SO _{4}$

$- BaCl _{2}+ Na _{2} CO _{3} \longrightarrow BaCO _{3} \downarrow+ 2 NaCl$

$- BaCl _{2}+2 AgNO _{3} \longrightarrow 2 AgCl \downarrow+Ba \left( NO _{3}\right)_{2}$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X