Một điểm khác trong chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh so với chiến lược Chiến

Xuất bản: 20/01/2021 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một điểm khác trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Một điểm khác trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là âm mưu “dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã tăng thêm lực lượng cố vấn quân sự.

Đế quốc Mĩ có thủ đoạn nào sau đây trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) miền Nam Việt Nam?

Đế quốc Mĩ có thủ đoạn "Tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn" trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) miền Nam Việt Nam.

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn.

Biện pháp được xem như “xương sống” của “Chiến tranh đặc biệt” là

Biện pháp được xem như “xương sống” của “Chiến tranh đặc biệt” là tiến hành dồn dân, lập “ấp chiến lược”.

Giải thích:

Theo quan điểm của phía Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam thì Ấp chiến lược là nội dung cơ bản, là "xương sống" của chiến lược chiến tranh đặc biệt, là biện pháp chủ yếu để tiến hành cuộc chiến tranh tổng lực, trong đó hành quân càn quét, đánh phá, triệt hạ làng mạc, dồn dân, chiếm đóng, làm dân bị kìm kẹp nhằm "tát nước bắt cá", cô lập lực lượng vũ trang cách mạng để họ không thể dựa vào dân, nhằm thực hiện ý đồ tiêu diệt lực lượng quân Giải phóng.

Chiến thắng nào của quân dân miền Nam làm phá sản cơ bản chiến lược Chiến tranh đặc biệt?

Chiến thắng Bình Giã của quân dân miền Nam làm phá sản cơ bản chiến lược Chiến tranh đặc biệt

Chiến thuật mới được Mĩ sử dụng trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) ở miền Nam Việt Nam là gì?

Chiến thuật mới được Mĩ sử dụng trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961 – 1965) ở miền Nam Việt Nam là “Trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961-1965), nhân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi nào sau đây?

Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961-1965), nhân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi Bình Giã.

Lực lượng nòng cốt thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt" (1961- 1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam là

Lực lượng nòng cốt thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt" (1961- 1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam là lực lượng quân đội Sài Gòn.

Trong quá trình triển khai chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mĩ đã:

Trong quá trình triển khai chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mĩ đã tiến hành dồn dân lập ấp chiến lược.

Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mĩ (1961 - 1965) là?

Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mĩ (1961 - 1965) là chiến thắng An Lão.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X