Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đai ôn đới gió mùa trên núi do

Xuất bản: 21/08/2020 - Cập nhật: 20/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đai ôn đới gió mùa trên núi do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đai ôn đới gió mùa trên núi có giới hạn độ cao từ 2600m trở lên.
Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đai ôn đới gió mùa trên núi do vùng có những đỉnh núi cao trên 2600m, điển hình là dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng cao 3143m.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Giải pháp chủ yếu để khai thác thế mạnh về trồng trọt ở vùng đồi Bắc Trung Bộ là

Giải pháp chủ yếu để khai thác thế mạnh về trồng trọt ở vùng đồi Bắc Trung Bộ là chuyên canh các cây lâu năm, sản xuất trang trại, gắn với chế biến.

Việc giải quyết nhu cầu về điện của vùng Bắc Trung Bộ chủ yếu dựa vào

Do những hạn chế về nguồn nhiên liệu tại chỗ nên việc giải quyết nhu cầu về điện của vùng Bắc Trung Bộ chủ yếu dựa vào mạng lưới điện quốc gia

Vùng Bắc Trung Bộ phải hình thành cơ cấu kinh tế nông – lâm - ngư nghiệp vì:

Vùng Bắc Trung Bộ phải hình thành cơ cấu kinh tế nông – lâm - ngư nghiệp vì vừa tạo cơ cấu ngành vừa tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian

Cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ được hình thành là do sự tác động của

Cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ được hình thành là do sự tác động của cấu trúc địa hình

Ở Bắc Trung Bộ, chè được trồng chủ yếu tại

Ở Bắc Trung Bộ, chè được trồng chủ yếu tại Tây Nghệ An

Các tuyến đường quốc lộ chạy qua hoặc ở Bắc Trung Bộ tiêu biểu là

Các tuyến đường quốc lộ chạy qua hoặc ở Bắc Trung Bộ tiêu biểu là 1A, 7, 8, 9.

Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là:

Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Bắc Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là giải quyết việc làm, tăng sản phẩm hàng hóa, sử dụng hợp lí tài nguyên.

Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng năm ở Bắc Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là:

Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng năm ở Bắc Trung Bộ nhằm mục đích chủ yếu là khai thác tiềm năng, tăng thu nhập dân cư, tạo nguyên liệu công nghiệp.

Việc hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ không có ý nghĩa nào sau đây

Hình thành cơ cấu nông – lâm- ngư ở BTB chủ yếu nhằm tạo thế liên hoàn phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian, phát huy hiệu quả các thế mạnh sẵn có của vùng, hình thành cơ cấu kinh tế chung. (SGK/ 156 Địa 12).=> loại A, B, D

Cảng nước sâu nào dưới đây không thuộc Bắc Trung Bộ?

Cảng Dung Quất thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X