Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở

Xuất bản: 21/08/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở rừng sản xuất

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho bảng số liệu DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG MỚI TẬP TRUNG PHÂN THEO LOẠI RỪNG Ở NƯỚC TA

(Đơn vị: nghìn ha)

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

Nhận xét đúng là rừng trồng mới chủ yếu là rừng sản xuất

Giải thích:
Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét:
- Nhìn chung, diện tích rừng ngày càng tăng nhưng không ổn định.
- Rừng sản xuất tăng liên tục và tăng thêm 63,3 nghìn ha. Rừng sản xuất tăng nhanh chủ yếu do trồng mới.

Biện pháp mở rộng rừng sản xuất ở nước ta là

Biện pháp mở rộng rừng sản xuất ở nước ta là trồng mới để phủ xanh đất trồng, đồi trọc.
Biện pháp bảo vệ đối với rừng sản xuất là: Đảm bảo duy trì, phát triển diện tích và chất lượng rừng, phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lượng rừng.

Vườn gieo ươm là nơi để làm gì?

Theo SGK Công nghệ lớp 7, Vườn gieo ươm là nơi sản xuất cây giống phục vụ cho việc trồng cây gây rừng.
Giải thích
Vườn gieo ươm giúp tạo môi trường sống thích hợp kích thích hạt nảy mầm nhanh và cây sinh trưởng tốt.

Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng sản xuất là

Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng sản xuất là duy trì và phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lượng rừng

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X