M đi xe vượt đèn đỏ nên bị Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt tiền. Vậy M

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 16/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

M đi xe vượt đèn đỏ nên bị Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt tiền. Vậy M phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

M đi xe vượt đèn đỏ nên bị Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt tiền. Vậy M phải chịu trách nhiệm pháp lý hành chính

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X