Là cán bộ cơ quan nhà nước, anh G thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được

Xuất bản: 16/10/2020 - Cập nhật: 16/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Là cán bộ cơ quan nhà nước, anh G thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hành vi của anh G là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Là cán bộ cơ quan nhà nước, anh G thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hành vi của anh G là vi phạm kỷ luật

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 12 mới nhất

X