Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

Xuất bản: 12/05/2023 - Cập nhật: 12/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong bốn kim loại Ag, Fe, Mg, Al thì kim loại có tính khử yếu nhất là Ag.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X