Kim loại không phản ứng được với dung dịch FeCl3 là

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kim loại không phản ứng được với dung dịch FeCl3 là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Kim loại không phản ứng được với dung dịch FeCl3 là Ag.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X