Kim loại M cháy trong khí oxi khô tạo ra peoxit và nổ mạnh khi tiếp xúc với dung

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kim loại M cháy trong khí oxi khô tạo ra peoxit và nổ mạnh khi tiếp xúc với dung dịch HCl. Kim loại M là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Kim loại M cháy trong khí oxi khô tạo ra peoxit và nổ mạnh khi tiếp xúc với dung dịch HCl. Kim loại M là Na.
4Na + O2 ->2Na2O
Na2O + 2HCl -> H2O + 2 NaCl.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X